پ
پ

مجوز گردشگری قسمت اول | به‌ گزارش خبرگزاری‌ مهر، هیئت‌ وزیران در جلسه‌ ٤/ ٦/ ١٣٩٤ به‌ پیشنهاد شماره ٢١٤٠٢/٩٣٢ مورخ ٢٤/ ٩ / ١٣٩٣ سازمان میراث فرهنگی‌، صنایع‌ دستی‌ و گردشگری‌ و به‌ استناد اصل‌ یکصد و سی‌ و هشتم‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران آیین‌نامه‌ ایجاد، اصلاح، تکمیل‌، درجه‌بندی‌ و نرخ‌گذاری‌ تاسیسات گردشگری‌ و نظارت بر آن‌ها را به‌ شرح زیر تصویب‌ کرد:

 

مجوز گردشگری

 
مجوز گردشگری
مجوز گردشگری

آیین‌نامه‌ ایجاد، اصلاح، تکمیل‌، درجه‌بندی‌ و نرخ‌گذاری‌ تاسیسات گردشگری‌ و نظارت بر آن‌ها مجوز|مجوز گردشگری 

فصل‌ اول: تعاریف‌

ماده١: در این‌ آیین‌نامه‌ اصطلاحات زیر در معانی‌ مشروح مربوط به‌ کار می‌روند:

الف‌- سازمان: سازمان میراث فرهنگی‌، صنایع‌ دستی‌ و گردشگری‌.

ب- قانون: قانون توسعه‌ صنعت‌ ایرانگردی‌ و جهانگردی‌ – مصوب ١٣٧٠- و اصلاح بعدی‌ آن.

ج- تاسیسات گردشگری‌: واحدهایی‌ که‌ پس‌ از اخذ مجوز‌های‌ لازم از سازمان و با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات مربوط  به‌ شرح زیر تاسیس‌ یا فعالیت‌ می‌نمایند:

۱- هتل‌، متل‌ و مهمانپذیر.

۲- مراکز اقامتی‌ خود پذیرایی‌ شامل‌ هتل‌ آپارتمان‌ها، زایرسراها و خانه‌ مسافر‌ها.

۳- اقامتگاه های‌ بوم گردی‌ و اقامتگاه‌های‌ سنتی‌.

۴- مراکز تفریحی‌ و سرگرمی‌ گردشگری‌.

۵- مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های‌ گردشگری‌.

۶- مراکز گردشگری‌ سلامت‌ از قبیل‌ مجتمع‌های‌ سلامت‌ تندرستی‌ و آبدرمانی‌ و هتل‌ بیمارستان.

۷- محیط‌ها و پارك‌های‌ طبیعت‌ گردی‌ و گردشگری‌ روستایی‌ و عشایری‌.

۸- مراکز گردشگری‌ ساحلی‌ و دریایی‌.

 

 

۹- واحدهای‌ پذیرایی‌ و انواع غذاخوری‌های‌ منفرد بین‌راهی‌ موجود.

۱۰- تاسیسات اقامتی‌ و پذیرایی‌ واقع‌ در مجتمع‌های‌ خدمات رفاهی‌ بین‌راهی‌.

۱۱- واحدهای‌ پذیرایی‌ واقع‌ در پایانه‌ (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های‌ مسافربری‌ زمینی‌ برون شهری‌، دریایی‌ و ریلی‌.

۱۲- واحدهای‌ پذیرایی‌ واقع‌ در پایانه‌های‌ مسافری‌ مرزی‌ کشور.

۱۳- سفره خانه‌های‌ سنتی‌.

۱۴- مناطق‌ نمونه‌ گردشگری‌.

۱۵- دهکده‌های‌ سلامت‌.

۱۶- دفاتر یا شرکت‌های‌ خدمات مسافرتی‌ و جهانگردی‌.

د- دستگاه اجرایی‌: دستگاه‌های‌ اجرایی‌ موضوع ماده (٥) قانون مدیریت‌ خدمات کشوری‌ – مصوب ١٣٨٦- .

 

مجوز گردشگری

مجوز گردشگری
مجوز گردشگری

فصل‌ دوم- ضوابط‌ صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل‌ تاسیسات گردشگری‌|مجوز گردشگری

 

ماده ٢- متقاضی‌ ایجاد، اصلاح و یا تکمیل‌ تاسیسات گردشگری‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از کسب‌ موافقت‌ اولیه‌ سازمان مدارك مورد نیاز را جهت‌ بررسی‌ و تطبیق‌ با ضوابط‌ مربوط به‌ سازمان ارایه‌ کند.

تبصره – مراجع‌ استعلام شونده موظفند ظرف یک‌ ماه به‌ استعلام‌های‌ سازمان پاسخ‌ دهند.

عدم ارایه‌ پاسخ‌ در مهلت‌ یادشده در حکم‌ موافقت‌ تلقی‌ می‌گردد.

ماده ٣- تشخیص‌ ایجاد و صدور مجوز انواع تاسیسات گردشگری‌ و همچنین‌ اصلاح، تکمیل‌، تجهیز و بهره برداری‌ این‌ تاسیسات منحصرا از وظایف‌ و اختیارات سازمان می‌باشد.

تبصره – کلیه‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ موظفند ضوابط‌ قانونی‌ و مورد عمل‌ خود را در این‌ زمینه‌ جهت‌ ملاحظه‌ و رعایت‌ آن‌ها به‌ سازمان اعلام نمایند و سازمان هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ خواهد نمود.

ماده ٤- شهرداری‌‌ها و سایر مراجع‌ صادر کننده پروانه‌ ساختمان تاسیسات گردشگری‌ موظفند ضمن‌ رعایت‌ ضوابط‌ مربوط به‌ خود، مقررات اعلام شده توسط‌ سازمان را نیز رعایت‌ نمایند.

تبصره – مراجع‌ صادرکننده پروانه‌ ساختمان، مجاز به‌ صدور پروانه‌ احداث ساختمان تاسیسات گردشگری‌ قبل‌ از اعلام موافقت‌ سازمان نمی‌باشند.

ماده ٥- دارنده مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل‌ تاسیسات گردشگری‌ مکلف‌ است‌ طرح مربوط را براساس برنامه‌ زمانبندی‌ شده مورد تأیید سازمان به‌ پایان برساند و به‌ طور مرتب‌ پیشرفت‌ کار را به‌ سازمان اطلاع دهد.

تبصره – علل‌ قهری‌ و اضطراری‌ (از قبیل‌ وقوع جنگ‌، سیل‌، زلزله‌ و …) به‌ تشخیص‌ سازمان شامل‌ تاخیر نمی‌باشد.

 

 

فصل‌ سوم- ضوابط‌ صدور پروانه‌ بهره برداری‌|مجوز گردشگری 

 

ماده ٦- دارنده مجوز احداث تاسیسات گردشگری‌ موظف‌ است‌ پس‌ از اتمام عملیات ساختمانی‌ و تجهیز واحد مربوط، مراتب‌ را جهت‌ دریافت‌ پروانه‌ بهره برداری‌ موقت‌ به‌ اطلاع سازمان برساند. سازمان باید نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ موقت‌ صرفا برای‌ یک‌ دوره شش‌ ماهه‌ اقدام نماید. در این‌ مدت دارنده مجوز باید نسبت‌ به‌ اخذ گواهینامه‌ استاندارد کیفیت‌ خدمات گردشگری‌ اقدام و سازمان برای‌ واحدهایی‌ که‌ موفق‌ به‌ اخذ گواهینامه‌ مذکور شدهاند، پروانه‌ بهره برداری‌ صادر نماید.

 تبصره – سازمان صرفا برای‌ محل‌های‌ تاییدشده، پروانه‌ بهره برداری‌ صادر خواهد کرد و پروانه‌های‌ صادره قابل‌ تسری‌ برای‌ تاسیسات گردشگری‌ نقاط دیگر نمی‌باشد. مدت اعتبار پروانه‌ بهره برداری‌ تاسیسات گردشگری‌ از تاریخ‌ صدور، سه‌ سال تمام بوده و تمدید آن از طریق‌ سازمان منوط به‌ بررسی‌ اعتبار مجدد گواهینامه‌ استاندارد کیفیت‌ خدمات گردشگری‌ است‌.

تبصره – پروانه‌ بهره برداری‌ صادر شده برای‌ هر واحد تاسیسات گردشگری‌ شامل‌ کلیه‌ فعالیت‌های‌ آن واحد می‌باشد. درصورت واگذاری‌ هریک‌ از فعالیت‌ها به‌ اشخاص غیر، مسئولیت‌ حسن‌ اداره آن‌ها صرفا با دارنده مجوز است‌.

تبصره – کلیه‌ متقاضیان تاسیسات گردشگری‌ موظفند حداقل‌ یک‌ ماه قبل‌ از اتمام مدت اعتبار پروانه‌ بهره برداری‌ نسبت‌ به‌ تمدید پروانه‌ اقدام نمایند. سازمان مکلف‌ است‌ در صورت انقضای‌ مدت اعتبار پروانه‌ بهره برداری‌ و عدم ایفای‌ تعهدات مربوط از سوی‌ متقاضی‌ از ادامه‌ فعالیت‌ واحد جلوگیری‌ نماید.

ماده ٧- بهره بردار تاسیسات گردشگری‌ باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد:

الف‌: دارا بودن گواهی‌ صلاحیت‌های‌ حرفه‌ای‌ لازم به‌ تایید مراجع‌ ذی‌ربط‌.

ب: داشتن‌ پروانه‌ اشتغال به‌ کار از مرجع‌ ذی‌صلاح برای‌ اتباع خارجی‌.

ج: داشتن‌ کارت پایان خدمت‌ وظیفه‌ یا معافیت‌ دایم‌ برای‌ اتباع ذکور ایرانی‌.

 

 

هتل توریستی ایران

 

 

تبصره – هرگاه متقاضی‌ پروانه‌ بهرهبرداری‌ شخص‌ حقوقی‌ باشد، باید در اساسنامه‌ آن، زمینه‌ خدمات گردشگری‌ پیش‌بینی‌ شده باشد. ۲/ در صورت مشاع بودن مالکیت‌ تاسیسات گردشگری‌، مالکین‌ موظفند شخص‌ واجد شرایط‌ را به‌ عنوان نماینده رسمی‌ معرفی‌ نمایند و پروانه‌ بهرهبرداری‌ فقط‌ به‌ نام وی‌ صادر خواهد شد. درصورت بروز اختلاف بین‌ ذی‌نفعان و عدم معرفی‌ نماینده ذی‌صلاح، پروانه‌ بهره برداری‌ صادر و تمدید نخواهد شد. ۳/ در صورتی‌ که‌ دارنده پروانه‌ بهره برداری‌ فوت نماید وراث یا نماینده قانونی‌ آنها موظفند تا یک‌ سال با رعایت‌ تبصره (٢) این‌ ماده تقاضای‌ صدور پروانه‌ بهره برداری‌ مجدد نمایند. در این‌ مدت پروانه‌ بهره برداری‌ قبلی‌ به‌ قوت خود باقی‌ خواهد بود.

ماده ٨- انتقال پروانه‌ بهره برداری‌ تاسیسات گردشگری‌ در صورت واجد شرایط‌ بودن متقاضی‌ جدید منوط به‌ موافقت‌ سازمان می‌باشد.

ماده ٩- تبدیل‌ و تغییر نوع بهره برداری‌ تاسیسات گردشگری‌ تحت‌ هر عنوان باید با موافقت‌ سازمان باشد.

 

 

جهت مطالعه ادامه این مقاله کیلیک کنید.

 

برای اخذ هر نوع مجوز گردشگری و موافقت اصولی و کاربری گردشگری و اخذ وام بانکی با مشاوران هتل توریستی در ارتباط باشید.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.