پ
پ

وام ساخت هتل رستوران در مازندران | تسهیلات برای ساخت هتل كشور ما ايران اسلامي با برخورداري از آثار بجاي مانده از ميراث چند هزار ساله تمدن كهن بشري و جاذبه هاي منحصر به فرد تاريخي، فرهنگي و طبيعي سالانه باعث تردد بي شمار گردشگران داخلي و خارجي مي‌باشد. اين قابليت از جهات مختلف مورد توجه قرار مي‌گيرد.

 

هتل توریستی ایران

 

فرایند اخذ وام بانكي جهت ساخت هتل رستوران در ادارات کل میراث فرهنگی ایران

 

مرحله اول: کسب اطلاعات مقدماتی

بدون ترديد نقش مهم صنعت گردشگري در توسعه پايدار و عبور از بحرانهاي مالي، سياسي ، اقتصادي و … در هر كشوري مورد توجه مي‌باشد در اين راستا كشور ما از موضوع گردشگري و توسعه اين صنعت مي‌تواند براي برنامه هاي اقتصادي اجتماعي، سياسي به ويژه در جهت توليد اشتغال گامهاي اساسي بردارد. در آمارهاي رسمي جهاني از هر ۸ نفر شغل ايجاد شده يك مورد آن متعلق به گردشگري مي‌باشد و اين مهم در كشور ما حائز اهميت بوده و مي توان ادعا نمود اين آمار قابل افزايش نيز مي‌باشد.
با مشخص شدن اهميت و لزوم توسعه اين صنعت در كشور و قابليت هاي موجود، بايد اذعان نمود كه سرمايه گذاري در جهت ايجاد، تكميل، توسعه و تجهيز هرچه مناسب تأسيسات گردشگري بيش از پيش مورد توجه دولت و مسئولين محترم قرار مي‌گيرد.

 

وام ساخت هتل رستوران در مازندران

 

مرحله دوم: تأسيسات گردشگري و مصاديق آن

آنچه امروز يك گردشگر مي‌تواند از آن براي رفاه و امنيت خود استفاده نمايد تأسيسات گردشگري مي‌باشند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران و گردشگران طبق ضوابط و مقررات احداث گرديده و به شرح ذيل تقسيم بندي شده اند.

 • هتل ,متل و واحدهاي خدماتي رفاهي بين راهي
 • مهمانپذير
 • مركز اقامتي جوانان
 • مراكز خود پذيرائي شامل هتل آپارتمان، پانسيون، زائر سرا و از اين قبيل
 • تفرجگاه، اردوگاه گردشگري، محوطه كمپينگ و كاروان ها
 • مجتمع هاي سياحتي و تفريحي (به استثناي موارد مربوط به شهرداريها) و ساير واحدهایي كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط ميراث فرهنگي و گردشگري تاسيس مي‌گردند.
 • مراكز سرگرمي و تفريحي (مراكز تعطيلات )
 • دفتر خدمات مسافرتي وجهانگردي
 • مناطق نمونه گردشگري
 • اقامتگاه با مالكيت زماني
وام ساخت هتل رستوران در مازندران | سفره خانه سنتی قائمشهر

وام ساخت هتل رستوران در مازندران | سفره خانه سنتی قائمشهر

 

وام ساخت هتل رستوران در مازندران

 

مرحله سوم: ارائه تقاضاي اخذ تسهيلات بانكي

هر شخص حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا تعاوني مي‌تواند نسبت به تسليم تقاضاي اخذ تسهيلات پس از مراحل اخذ صدور موافقت اصولي و تأئيد نقشه هاي معماري براساس موارد ابلاغي و همچنين پس از تأمين ۲۰% از سهم آورده خود اقدام نمايد.
سهم آورده هر متقاضي عبارت است از سرمايه گذاري شخص قبل يا در حين ارائه درخواست استفاده از تسهيلات مي‌باشد بدين شرح كه پس از هزينه هاي تهيه زمين و ساير هزينه هاي قبل از شروع عمليات ساختماني از قبيل عوارض هاي قانوني و اخذ پروانه، هزينه مهندس مشاور، هزينه هاي تهيه نقشه و غيره نسبت به ساخت ۲۰% اقدام مي‌نمايد و يا در حين ارائه تقاضاي خود ۲۰% از سهم خود را به صورت نقدي نزد بانك توزيع مي‌نمايد.
اعطاي تسهيلات به طرحهاي مرتبط با تأسيسات گردشگري و ميراث فرهنگي در بخشهاي احداث، توسعه، تجهيز و همچنين مرمت و بازسازي طرحها صورت مي‌گيرد كه اعتبار آن از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با عقد قرارداد با بانكهاي عامل صورت مي‌گيرد.
ميزان تخصيص تسهيلات به طرحها متناسب با پتانسيل طرح و همچنين ميزان سرمايه گذاري انجام شده و يا در حال انجام مي‌باشد. سرمايه گذاران با در نظر گرفتن شرايط عمومي و خصوصي مناطق قابل سرمايه گذاري از لحاظ توجيهات مالي، فني و اقتصادي هريك از طرحها را با علاقه و ميل شخصي انتخاب و نسبت به تهيه زمين و انجام زير ساختها اقدام مي‌نمايند. توجيهات مالي فني و اقتصادي از عوامل مهم ترغيب سرمايه گذاران به انجام فعاليتهاي گردشگري مي‌باشد.

وام ساخت هتل رستوران در مازندران

 

مرحله چهارم: صدور پروانه ساختمان و مجوز ساخت

پس از تصويب نقشه ها توسط سازمان، موضوع به شهرداري و يا بخشداري محل جهت موافقت با ساخت هر يک از تاسيسات گردشگري ابلاغ ميگردد و شهرداري و يا بخشداري محل بر اساس طرح جامع شهري و بلامنازع بودن موضوع نسبت به صدور پروانه با كاربري گردشگري اقدام مينمايد.
با توجه به قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ شده است :
بند ۳ ماده ۲۲ قانون فوق الاشاره :
تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتل ها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده ۵ موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بطور فوق العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.
بند ۴ ماده ۲۲ قانون فوق الاشاره :
عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط ۵ ساله تا ۱۰ ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري محل مربوط پرداخت خواهد شد.

 

وام ساخت هتل رستوران در مازندران

 

مرحله پنجم: صدور موافقت اصولي توسط سازمان

مراحل صدور موافقت اصولي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 • ارائه درخواست كتبي توسط متقاضي به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مربوطه.
 • بازديد از محل مورد نظر متقاضي توسط كارشناس سازمان استان
 • تأئيد مقدماتي و اعلام آن (درصورت عدم تأئيد با ذكر علت به متقاضي كتباً اعلام مي‌شود)
 • اخذ مدارك اوليه ( الف ـ سند مالكيت ب ـ كروكي محل)
 • بررسي مدارك و اعلام نتيجه به كار گروه گردشگري
 • استعلام از نهادهاي مرتبط
 • بررسي در كار گروه گردشگري

 

مرحله ششم: تهيه نقشه هاي معماري بر اساس ضوابط سازمان

پس از صدور موافقت اصولي موضوع به طور كتبي به متقاضي ابلاغ و طي مدت مهلت ۶ ماه درخواست مي‌گردد تا نسبت به تهيه نقشه هاي معماري براساس ضوابط معماري سازمان اقدام نمايد.

 • تهيه نقشه هاي معماري
 • بررسي و تصويب و ابلاغ نقشه هاي معماري
وام ساخت هتل رستوران در مازندران | مرکز سرگرمی تفریحی تنکابن

وام ساخت هتل رستوران در مازندران | مرکز سرگرمی تفریحی تنکابن

 

مرحله هفتم: تصويب تسهيلات و معرفي به بانك

به طور كلي سرمايه گذاران با آگاهي از روابط عمومي اخذ تسهيلات و همچنين مطالعه قوانين مرتبط با قانون عمليات بانكي بدون ربا تقاضاي خود را تسليم خواهند نمود. بعضي از موارد كه در بانكها از اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خودداري مي‌نمايند عبارتند از:‌

 • كساني كه چك برگشتي در هريك از بانكها داشته باشند.
 • سرمايه گذاران كه بدهي معوق داشته باشند و نسبت به اداي دين معوق اقدام ننمايند.
 • بانكها جهت خريد اماكن اقامتي و .. تسهيلات پرداخت نمي نمايند.
 • معمولاً‌مشاركت دو بانک در يک طرح به طور همزمان صورت نمي‌گيرد.
 • طرحهايی كه توجيه مالي ، فني و اقتصادي نداشته باشند در بانكها مشاركت نمي‌نمايند.
 • اشخاص حقوقي دولتي و عمومي و همچنين شهرداريها بدون كسب مجوز از بانك مركزي مجاز به استفاده از تسهيلات نمي باشند.

 

وام ساخت هتل رستوران در مازندران

 

مرحله هشتم: بررسي پرونده در بانك عامل

بانک به محض مراجعه سرمايه گذار و تسليم معرفي نامه سازمان نسبت به تكميل مدارك و بررسي آن و تاييد طرح ارسالي ظرف مدت يك ماه اقدام مي نمايد.

در صورت نقص مدارک پرونده بانک در سقف مهلت مقرر فوق الذكر مراتب را به متقاضي و سازمان اعلام مي نمايد و در غير اين صورت نسبت به تصويب طرح و معرفي به دفتر اسناد رسمي اقدام مي نمايد.

 

برای أخذ هر نوع مجوز گردشگری و موافقت اصولی و کاربری گردشگری و أخذ وام بانکی با مشاوران هتل توریستی در ارتباط باشید.

 

تماس با ما:

شماره تماس:

۰۹۱۱۱۲۴۴۷۹۷

۰۹۱۱۲۵۲۹۵۲۵

۰۹۱۱۱۵۶۳۱۲۶

اینستاگرام:

hotel-touristi-iran

ایمیل:

af.valipoor@gmail.com

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.