پ
پ

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

مقدمه

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی | نظر به تغییرات جهانی و لزوم تنوع بخشیدن به حوزه های مختلف گردشگری و با توجه به افزایش گرایش به انواع گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات طبق علائق خاص به گردشگران و به استناد جزء (۷) بند (ج) ماده (۱) آیین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شماره ۵۱۰۰۱٫۷۵۷۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۴ هیات محترم وزیران با موضوع محیط ها و پارکهای طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری این دستور العمل با هدف بهبود معیشت کشاورزان و توسعه پایدار روستایی حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فعالان بخش گردشگری کشاورزی و استفاده از ظرفیت آنها در جهت پیشبرد اهداف گردشگری و نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستائیان و کاهش نامطلوب آثار زیست محیطی به شرح ذیل مصوب و جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

ماده ۱ اصطلاحات و مفاهیم

در دستور العمل ذیل مفاهیم و اصطلاحات موجود در قالب تعاریف عملیاتی زیر استفاده شده است. آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۴ وزارت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی – معاونت گردشگری اداره کل ادارات کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استانها گردشگری کشاورزی (Agritourism) گردشگری کشاورزی شامل فعالیتهایی میشود که در آن یک بازدید کننده در مزرعه و یا دیگر محیطهای کشاورزی با اهداف آموزشی و تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام می دهد. لذا گردشگری کشاورزی شاخه ای از گردشگری روستایی است که در آن کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آنها خدماتی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع نیازهای بازدید کنندگان در محیطهای کشاورزی ارائه می کنند.

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

و گردشگران در ازای برخورداری از خدمات مذکور هزینه ای را به کشاورز و خانوار وی می پردازند. مرکز گردشگری کشاورزی عبارتست از واحد تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه ،باغات گلخانه، ماکیان دامپروری شیلات، عرصه های تولید در فضای باز و بسته و رویشگاههای طبیعی که با توجه به جاذبه هایی همچون تولید، استفاده خوراکی دارویی از محصول و صنایع تبدیلی و فرآوری امکان بهره مندی توسط گردشگران را فراهم می نماید.

لذا این مراکز شامل محدوده هایی با تقاضای هر فرد حقیقی و یا حقوقی جهت ایجاد کسب و کار گردشگری کشاورزی به صورت فعالیتی تجربه گرا و بدون نیاز به سازه ثابت میشود که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می نماید.

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

تشکل حرفه ای تشکل حرفه ای و تخصصی که بر اساس دستورالعمل اجرایی تشکلهای حرفه ای موضوع ماده ۲۵ آئین نامه با نظارت وزارت ایجاد شده است. متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی اخذ مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی کمیته فنی کمیته فنی گردشگری اداره کل شامل مدیر کل یا معاون گردشگری رئیس جلسه نماینده واحد حراست – نماینده واحد حقوقی کارشناس گردشگری ٫ نماینده تشکل حرفه ای در صورت وجود) تأسیسات گردشگری واحدهایی که به قصد انتفاع عمومی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس یا فعالیت مینمایند و مصادیق آن شامل موارد ذکر شده در بند ج ماده یک آئین نامه می باشد.

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

سازه : منظور از سازه تأسیسات متحرک و غیر ثابت است با قابلیت برچیده شدن که کمترین دخالت و تخریبی در محیط طبیعی داشته و سازه ای سبک و با ایمنی کافی باشد. تبصره ۱ در طرح های واقع در محدوده طرح هادی روستاها احداث سازه های ثابت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد. تبصره ۲ از مصادیق سازه در این دستورالعمل میتوان به سازه های پیش ساخته متناسب با محیط طبیعی سایبان میز و صندلی تخت استراحتگاهی چادرهای اقامتی و سازه های موقت و بدون فوندانسیون و بدون استفاده از مصالح نا متعارف که کمترین مداخله را در زمین دارند، اشاره نمود.

ماده ۲ – موضوع دستور العمل

صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در راستای گردشگری کشاورزی فعالیت می کنند یا خواهند کرد و نظارت بر فعالیت و عملکرد آنان ماده ۳ شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی.

بند ۱) شرایط عمومی

رعایت مفاد مرتبط در آیین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی الزامی است.

نکته مهم در طرحهای مربوط به گردشگری کشاورزی توجه به حفظ ظرفیت کشاورزی و ظرفیت برد محل اعطای مجوز بوده و گردشگری به عنوان بخش ارزش افزوده و مکمل در درآمدزایی و ایجاد زمینه های کسب و کار در این مناطق بکار گرفته می شود.

بند ۲) ورودی و دفتر پذیرش

مراکز گردشگری کشاورزی باید دارای محلی برای پذیرش و راهنمایی مراجعان بوده تا در اوقات مناسب میهمانان در مرکز پذیرفته شوند و به بخشهای مختلف راهنمایی شوند. مرکز باید نسبت به نصب علائم نشانه ها و تابلو راهنمای مجموعه در بخش ورودی و بخشهای مورد نیاز آن اقدام نماید.

بند ۳) بهداشت و ایمنی

مجموعه ی جعبه کمکهای اولیه میباید در محل اجرای طرح فراهم باشد. نکات ضروری و اضطراری را میبایست رعایت نموده و دسترسی نهادهای امدادی به بخشهای مختلف مجموعه فراهم باشد.

مرکز باید دارای وسایل اطفای حریق و راهنمای استفاده از وسایل اطفای حریق باشد.

رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات پذیرایی الزامی است.

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

از وسایل و تجهیزات مناسب و استاندارد در ارائه خدمات به گردشگران استفاده شود.

وسایل استاندارد برقی نفتی و گازی باید در شرایط ایمنی نصب شده و بطور مرتب حفظ و نگهداری

شوند. طبق قانون همه ی اتصالات گازی باید مجوز ایمنی از شرکت گاز دریافت کرده باشند و این مجور

باید به طور مرتب به روزرسانی شود.

پیش بینی های لازم جهت مقابله با بلایای طبیعی در نظر گرفته شود.

همه ی واحدها باید استانداردهای ایمنی را رعایت کنند و کاملا مجهز به سیستم آب و فاضلاب به نحوی

که باعث آلودگی زیست محیطی نشوند و زهکشی باشند.

ماده ۴ شرایط اختصاصی

بند (۱) فعالیت و کسب و کارهای گردشگری کشاورزی

کسب و کارهای گردشگری کشاورزی عموما فعالیت محور تجربه گرا بوده و فعالیتهای مشروحه ذیل را شامل می

شود. کسب تجربه و همکاری در امور کشاورزی تولیدی از قبیل میوه چینی، گل چینی، ماهیگیری ، هرس درختان ، آبیاری ، تماشای امکانات و تجهیزات مزارع (باغات) و مراکز پرورش گونه های حیوانی پرنده نگری بازدید از فعالیتی

ابزار کاشت محصول فعالیت های تفریحی از قبیل برگزاری تور پیاده روی تفریح و خورگشت اسب و کالسکه سواری تجربه گرا و بدون نیاز به سازه.

بالن سواری بر فراز مزرعه، عکاسی و نقاشی

ارائه فرآورده ها و محصولات کشاورزی و دامی آشپزی و عرضه غذاهای محلی

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کشاورزی

برگزاری جشنواره رویدادها و همایشهای مرتبط و موضوعی

بند (۲) رسته های فعالیتی مرتبط با گردشگری کشاورزی

شامل کلیه رشته های کشاوری و دامپروری با اولویت موارد ذیل . گردشگری مزرعه : مزارع محصولات زراعی شامل گندم برنج سبزی و صیفی جات و …)و  در باغات باغ میوه های سردسیری و خشک میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت گیاهان دارویی معطر و ادویه ای گل و گیاهان زینتی فضای باز محصولات گلخانه ای قارچ های خوراکی و غیره گردشگری به منظور بازدید از شیوه دامداری و دامپروری مراکز پرورش و پرواربندی گاو گوسفند شتر مرغ و ….. . گردشگری به منظور بازدید از شیوه پرورش ماکیان تولید و پرورش جوجه و پرندگان خاص.

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

گردشگری در مراکز وابسته کشاورزی و شیلات گلخانه ها کارگاهها سردخانه ها و محل نگهداری محصولات کشاورزی.

۱ : با توجه به تنوع فعالیتهای مرتبط با کشاورزی در صورت وجود تقاضا مربوط به رسته ها و فعالیت های جدید با دریافت مستندات لازم از وزارت جهاد کشاورزی یا ادارت استانی جهاد کشاورزی موضوع در کمیته فنی بررسی و در صورت موافقت مراتب به متقاضی اعلام شود.

 ۲: در صورتیکه متقاضی پس از دریافت مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی قصد اضافه نمودن فعالیتی جدید در حوزه کشاورزی به مجموعه داشته باشد باید مجوزهای لازم را قبلا از جهاد کشاورزی دریافت نماید.

 ۳:  متقاضیان مراکز گردشگری کشاورزی که علاقمند به ایجاد سازه های اقامتی و پذیرایی ثابت و دائمی هستند باید مطابق با مفاد آئین نامه اقدام نمایند.

بند ۴) مساحت و نصاب اراضی مورد نیاز

متقاضیان دریافت مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی جهت اجرای طرح میبایست مطابق با میزان اراضی مورد نیاز طبق جدول ذیل درخواست خود را به کمیته فنی استان ارائه نمایند. عنوان ، حداقل مساحت زمین مورد نیاز

تبصره: متقاضیانی که امکان تأمین

بخش زراعت ۱۰۰۰۰ متر مربع زمین مورد نیاز برای اجرای طرح را ندارند، برحسب ضرورت و نیاز به تشخیص کمیته فنی در محورها مسیرها و مقصدهای گردشگری حائز اهمیت کمیته فنی می تواند در خصوص میزان اراضی مورد نیاز جهت بخش باغبانی ۵۰۰۰ متر مربع . دامداری و دامپروری ، پرورش ماکیان بر حسب مجوزی که از جهاد کشاورزی جهت فعالیت دامداری و دامپروری اخذ شده است. بر حسب مجوزی که از جهاد کشاورزی جهت پرورش ماکیان اخذ شده است. اجرای طرح و صدور موافقت نامه سایر فعالیت های تولید بر حسب مجوزی که از جهاد کشاورزی جهت امور مربوطه اخذ شده است.  و عرضه محصولات تصمیم گیری نماید.

ماده ۵ مراحل صدور مجوز فعالیت

۱ متقاضی باید به سامانه الکترونیکی صدور مجوز فعالیت وزارت به آدرس https٫٫my.meth.ir مراجعه کرده

و درخواست خود را ثبت نمایند. بارگذاری مدارک مورد نیاز تا حداکثر ۷۲ ساعت بازدید کارشناس و بررسی محل اجرای طرح از ابعاد موقعیت دسترسی ها مسائل زیست محیطی و سایر مسائل فنی استعلام نظر سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر استعلامهای قانونی پس از اعلام موافقت جهاد کشاورزی و برگزاری کمیته فنی ( برگزاری کمیته فنی ظرف یک هفته و اعلام نتیجه تائید یا عدم تأئید با ذکر دلایل) به متقاضی پس از اخذ پاسخ مثبت استعلامها و تایید تجهیزات توسط کارشناس گردشگری اداره کل نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید.

ماده ۶ – مدارک مورد نیاز متقاضی

مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت و یا گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان معافیت تحصیلی برای آقایان تصویر سند مالکیت و سایر مدارک مثبته یا اجاره نامه رسمی بلند مدت ۵ ساله

خلاصه طرح توجیهی،  ارائه اسناد و مدارک مربوط به شرکت و اساسنامه در تقاضاهای اشخاص حقوقی ماده ۷ صدور و تمدید مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی پس از انجام مراحل قانونی و تایید کارشناس گردشگری در مرحله اول مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی به مدت شش (۶) ماه برای متقاضی صادر میشود بنابراین متقاضی موظف است یک ماه قبل از اتمام پروانه درخواست کتبی خود را به اداره کل استان تحویل داده و اداره کل نیز طبق ماده ۱۸ شیوه نامه درجه بندی تأسیسات گردشگری مصوب ۱۳۹۴٫۶٫۴ نسبت به بررسی و تمدید پروانه اقدام نماید.

ماده ۸ وظایف دارنده مجوز

ارائه خدمات و امکانات مورد نیاز متناسب با مجوز دریافتی و ضوابط و مقررات جاری کشور

انتخاب نام و لوگوی مناسب و تحویل به اداره کل جهت طی نمودن مراحل قانونی و ثبت

نصب تابلو و یا سردرب در مکان مناسب

ارائه گزارش عملکرد در خصوص فعالیتهای انجام پذیرفته به اداره کل

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح مهارت در راستای تسهیل و بهبود امور مربوط به گردشگری کشاورزی

کمک و همکاری با وزارتخانه در راستای اجرای صحیح بخشنامه ها و مقررات ابلاغی

همکاری با دستگاههای ذینفع و سایر نهاد دولتی و خصوصی

تبصره ۱ دارنده مجوز امکان برگزاری تور در مکانی خارج از محل دریافت مجوز را ندارد و متقاضیان برای این امر می بایست طبق قوانین و مقررات مجوز بند به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را اخذ نمایند.

ماده ۹

نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز بر عهده اداره کل بوده و در صورت عدم انجام تعهد نسبت به اقدامات قانونی به شرح ذیل اقدام می نماید:

الف) تذکر کتبی با درج در سوابق واحد با تعیین مهلت جهت رفع نقص

ب) تعلیق موقت از یک تا ۳ ماه

ج) لغو مجوز و انعکاس موضوع به جهاد کشاورزی استان

دستور العمل مجوز گردشگری کشاورزی

ماده ۱۰

درجه بندی و نرخ گذاری طرحهای مقااضی دریافت مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی بر اساس تجهیزات و امکانات کیفیت خدمات ایمنی

و بهداشت و رعایت مسائل مرتبط با توسعه پایدار و دسترسی معلولین و جانبازان مطابق با شیوه نامه درجه بندی

تأسیسات گردشگری درجه بندی و نرخ گذاری می شوند.

ماده ۱۱

در صورت شکایت از واحد دارای مجوز کارشناس گردشگری ضمن پیگیری موضوع را بررسی و مطابق با ماده ۹ (نه) عمل می نماید.

ماده ۱۲

چنانچه تشکل حرفه ای فعالان گردشگری کشاورزی بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ آئین نامه با نظارت

وزارتخانه تشکیل شد اداره کل استان میتواند کلیه امور تصدی در راستای مجوز را در چارچوب ضوابط تعیین شده

توسط وزارت به تشکل مربوطه واگذاری می گردد.

ماده ۱۳

مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری وزارت لازم است پشتیبانی لازم جهت ایجاد بستر درخواست

و صدور مجوزهای مربوط به دستورالعمل حاضر را بعمل آورد.

ماده ۱۴

این دستورالعمل اجرایی در ۱۴ ماده و ۶ تبصره تهیه و تنظیم شده و از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

فرایند صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی

ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز

بررسی و بازدید کارشناسی

اعلام به متقاضی

استعلام از جهاد کشاورزی

عدم تأیید

تائید

طرح موضوع در کمینه فنی استان

اخذ مدارک مورد نیاز

اعلام به متقاضی

صدور استعلام به ادارات مرتبط

عدم تایید

احد پاسخ مثبت استعلامات

بررسی و تایید امکانات و تجهیزات توسط کارشناس گردشگری

صدور پروانه بهره برداری

برای اخذ هر نوع مجوز گردشگری و موافقت اصولی و کاربری گردشگری و اخذ وام بانکی با مشاوران هتل توریستی در ارتباط باشید.

ارتباط با ما

شماره تماس :

۰۹۱۱۱۲۴۴۷۹۷

۰۹۱۱۲۵۲۹۵۲۵

۰۹۱۱۱۵۶۳۱۲۶

اینستاگرام :

hotel-touristi-iran

ایمیل :

af.valipoor@gmail.com

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.